Жақында қызық болады

Сатиралық гүрриңлер

Жақында қызық болады

Автор:   Муратбай Нызанов


Онлайн оқыў PDF форматында көширип алыў

Мазмуны

Қағыйда
Әнийпа
Диңгектеги данышпан
Телефон жинлиси
Исенимли мағлыўмат
Жаза қурық
Қосымша сораў
Руль
Қәтере
Тырнақ бояўы
Адвокат ҳаққында ертек
Ҳәзир ўақыт басқа
Саўда
Реклама
Ҳәмелден түскен қандай болады?
Жақында қызық болады
Денгене ҳаққында нызам
Ақыллы бөдене (ертек)
«Шонтық шайыр» ушын монолог (1997-жылдың жаңа жылына арнап жазылды)
Ойын
Көрмейди
Мен министр болмайман

Социал тармақларда бөлисиў

Егер сиз бул китапты унатқан болсаңыз, бул бетти төмендеги социал тармақлар арқалы досларыңыз бенен бөлисиўди умытпаң:

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.