Қарақалпақ әдебиятының электрон китапханасына хош келдиңиз!

Ҳүрметли оқыўшы! Сизди бул сайтта көрип турғанымыздан қуўанышлымыз. kitapxana.com бул қарақалпақша электрон китапхана болып, бул жерде сиз қарақалпақ халқының әдебий шығармалары менен танысыў имкәниятына ийесиз.
Сайттағы шығармалар категориялар ҳәм авторлары бойынша бөлинген болып, сиз оларға шеп жақтағы менюлер арқалы өте аласыз. Сондай-ақ, китаплар бетинде сайттағы бар болған барлық китаплар дизими жайласқан.
Сайт ҳәм оның мақсетлери ҳаққында толығырақ мағлыўмат алыўды қәлегенлер болса, ҳаққымызда бетине өтиўи мүмкин. Сайт жаңалықлары блог арқалы жәрияланады, ал бизлер менен байланысыўды қәлеўшилерге байланыс бетинде имкәниятлар берилген.


Күн нақылы

Жаўға барған жигиттиң, Жаў нышаны болады, Ханнан қайтқан жигиттиң, Хан нышаны болады.

Күн жумбағы

Үйге барсаң ырылдайды, Қапталынан шаңы зырылдайды.

Жуўапты көрсет
Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.