Блог

Сайт жаңалықларын социал тармақлар арқалы бақлаў

Ҳәзирги күнде Интернетте "отырған" адамлардың арасында социал тармақлар менен таныс емес адам аз шығар, ойымызша. Бул тармақлар таза дос арттырыў, "ески" жора-жолдасларды табыў, узақтағы ағайин-жолдаслардың жаңалықлары менен танысып турыў имкәниятын жаратады.

Сайт оқыўшыларына қолайлық жаратыў мақсетинде биз ҳәм кең тарқалған социал тармақларда сайтымыздың бетлерин ашып қойдық. Facebook, Twitter, Google+, ВКонтакте ямаса Одноклассники сайтларында сизиң аккаунтыңыз болса, сайт жаңалықларын аңсатлық пенен бақлап барыўыңызға болады. Китапханаға қосылған жаңа китаплар, жаңа авторлар, таза (функционал) мүмкиншиликлер, булардың барлығың төмендеги тармақлардағы қәлеген бетимизди 'Like' қылсаңыз тийисли тармақтағы өз жеке 'лентаңызға' түседи:


Социал тармақларда бөлисиў

Егер сиз бул жаңалықты пайдалы деп билсеңиз, бул бетти төмендеги социал тармақлар арқалы досларыңыз бенен бөлисиўди умытпаң:

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.